قوانین

این توافقنامه محتوی مطالب و ارجاعیات سیاست‌های فعلی مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت بوده و برای هر یک از محصولات و خدمات قابل دسترس شرکت اعمال می‌شود. این توافقنامه توسط مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت که در این توافقنامه “مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت” نامیده می‌شود از یک طرف و شما (وکیل، نماینده، وارث و جانشین شما) که در این توافقنامه “مشترک” نامیده می‌شوید از طرف دیگر، تنظیم شده و از لحظه تائید که بعنوان امضای الکترونیکی شما تلقی میگردد معتبر و قابل اجراست. این توافقنامه شرایط و مقررات استفاده از خدمات و محصولات مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت را تعیین نموده و تعهدات مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت به مشترک و بالعکس تعهدات مشترک به مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت را در رابطه با خدمات و محصولات مورد استفاده توسط مشترک تشریح می‌کند. این توافقنامه مانند دیگر سیاست‌های مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت، به همراه تمامی‌تغییرات ضمیمه آن، تشکیل دهنده توافقنامه‌ای کامل و اختصاصی بین مشترک و مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت می‌باشد که در رابطه با چگونگی نحوه استفاده از خدمات و محصولات مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت می‌باشد و همچنین تکمیل کننده تمامی‌پیشنهادات و توافقات و ارتباطات قبلی می‌باشد.

تمامی سیاستنامه‌ها و توافقنامه‌های مربوط به خدمات و محصولات مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت به صورت بخش های جداگانه در این توافقنامه آمده است که شامل سیاستنامه های مورد بحث (UDRP) نیز می‌باشد. با تهیه محصولات و خدمات مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت، مشترک موافقت مینماید که تمامی‌ شرایط و توافقنامه های پیوست را که بخشی از این توافقنامه هستند درک و موافقت نموده که به آن عمل نماید. علاوه بر تمامی‌ نقل و انتقالات مالی انجام شده توسط مشترک، مشترک با شرایط این توافقنامه در مورد نقل و انتقالات مالی که توسط هر کسی که بعنوان جانشین مشترک یا هر کسی که از اشتراک ایجاد شده توسط مشترک در مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت استفاده می‌کند انجام می‌شود نیز موافقت میکند، حتی درصورتیکه نقل و انتقال به جانشینی از مشترک انجام نشده باشد. قوانین کلی مطرح شده در بند “الف” در مورد تمامی‌مشترکین مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت اعمال می‌شود. توافقنامه‌های خاص مربوط به خدمات و یا محصولات، در بند “ب” مطرح شده‌اند که هر یک صرفا در مورد مشترکینی که آن محصولات یا خدمات را تهیه نموده‌اند قابل اجراست.

ب) سیستم پیش پرداخت

مشخصات سیستم

با استفاده از سیستم پیش پرداخت مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت در حقیقت مشترك پیشاپیش وجهی را به مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت می‌پردازد و هر زمان كه مایل بود از موجودی حساب پیش پرداخت خود استفاده می‌نماید. بدیهی است در زمان خرید نیز بجای پرداخت در اصل یك مرتبه موجودی به حساب مشترك واریز و همان لحظه نیز توسط سیستم برداشت میشود تا بدین ترتیب روال استفاده از سیستم پیش پرداخت برای همه محصولات و خدمات در هر حالت رعایت شود. مشترك در مقابل خدمات و محصولاتی كه از مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت خریداری می‌نماید و مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت به وی ارئه می‌دهد توافق می‌كند كه هزینه آنها را با استفاده از این سیستم انجام دهد.

پرداخت مشترك می تواند از طریق كارت های اعتباری تعیین شده، حوالجات تلفنی/تلگرافی، حواله و یا چك حقیقی یا حقوقی و یا روشهای پرداخت تعیین شده صورت گیرد. مشترك موافقت می‌نماید چنانچه چك بانكی وی وصول نگردد علاوه بر طی روال قانونی، ملزم به پرداخت جریمه ای معادل 4% از كل مبلغ چك وصول نشده میباشد، مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت خود را مجاز میداند این جریمه را بدون اطلاع قبلی از حساب مشترك دریافت نماید.

مشترك می‌تواند هر زمان كه مایل باشد مقدار موجودی باقی مانده در حساب خود را از قسمت “گزارش حساب”در وب سایت مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت بررسی نماید. در صورت تمایل به بسته شدن حساب و درخواست استرداد وجه، 15% ( از اعتبار مصرف نشده ) به عنوان كارمزد كسر و ما بقی به مشترك مسترد خواهد شد.

تمامی نقل و انتقالات مالی مربوط به سیستم پیش پرداخت بر اساس ریال ایران، پوند انگلستان و یا دلار آمریكا صورت می‌گیرد و مسئولیت محاسبه و تبدیل واحد ارزهای دیگر به ریال ، پوند و یا دلار آمریكا قبل از واریز به حساب بر عهده مشترك می‌باشد،حداقل و حداكثری برای پرداخت وجود ندارد.

خریدهای بالاتر از 500.000 ریال منجر به در نظرگرفتن 5% تخفیف برای مشترك بصورتی است كه در خریدهای بعدی وی محاسبه خواهد شد، مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت خود را مجاز میداند كه هر زمان نسبت به لغو و یا تغییر این تخفیف اقدام نماید.

استفاده از موجودی حساب پیش پرداخت

استفاده از موجودی حساب پیش پرداخت تنها برای خرید محصولات و خدمات مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت از طریق وب سایت مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت امكان پذیر است. هیچ خریدی بدون تكمیل موجودی حساب مشترك (حداقل به میزان خرید مورد نظر) صورت نمی‌گیرد. مشترك می‌تواند هر زمان كه مایل بود اعتبار خود را افزایش دهد. مشاهده ریز عملكرد مربوط به حساب مشترك از طریق لینك “كاركرد حساب” در كنترل پنل اعضاء در وب سایت مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت امكان پذیر می‌باشد.حساب مشترك خرید‌های انجام شده، وجه باقی مانده در حساب، مبلغ هر خرید انجام شده، زمان انجام و … را نمایش می‌دهد. مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت حق آشكار ساختن هرگونه اطلاعات را بمنظور اجرای هرگونه حكم قضائی، روال قانونی و درخواستهای دولتی ضروری می‌داند و همچنین حق ویرایش، رد، ارسال و یا یا حذف هرگونه اطلاعات را به صورت كلی و یا جزئی به روش جدید مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت در هر زمان برای خود محفوظ می‌دارد.

ضمانتهای ویژه

مشترك توافق می‌نماید كه مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت هیچگونه ضمانت خاصی در ارتباط با سیستم پیش پرداخت ندارد. مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت صریحا این حق را برای خود قائل است كه به روش جدید خود خدمات و محصولات را در صورت صلاحدید لغو نموده و یا انتقال دهد این امر جهت حفظ پایداری روال حقوقی، مدنی یا جنایی برای مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت،شركت‌های وابسته، نمایندگان، متصدیان ،مدیران و كارمندان آن می‌باشد.