کلیه سرویس ها برروی بستر ابری قرار گرفته اند، بستر ابری این امکان را فراهم می کند که منابع کنترل شده بیشتری در اختیار وب سایت ها قرار گیرد و سیستم ها از پایداری بالاتری برخوردار شود.Wednesday, September 26, 2018

« برگشت