بستر ابری میزبانی وب

September 26, 2018

کلیه سرویس ها برروی بستر ابری قرار گرفته اند، بستر ابری این امکان را فراهم می کند که منابع کنترل شده بیشتری در اختیار وب سایت ها قرار گیرد و سیستم ها از پایداری بالاتری برخوردار شود.